โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

2.เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขบันทึก: 597450เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2015 10:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 ธันวาคม 2015 13:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/12...

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1254130461279074&set=a.140457645979700.25466.100000463969628&type=3.....

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1258927800799340


โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.gotoknow.org/posts/599203

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์ ประจำวันที่ 6-20 มกราคม 2559

ในช่วงบ่ายวันที่ 7 มกราคม 2559 มีการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานขั้นต้นและขั้นกลางของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเกียรติจากผอ.อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ มาเป็นประธาน มีรายละเอียดในลิ้งค์นี้

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1283738374984949

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูข่าวโครงการ

https://www.youtube.com/watch?v=O108zJoJphA

ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”

ตอน : กรณีศึกษาการพัฒนา “ทุนมนุษย์” เพื่อความยั่งยืน

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2558

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูรายละเอียดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก)

https://www.gotoknow.org/posts/599365

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก)

https://www.youtube.com/watch?v=GdWfnGLNhik&feature=youtu.be

ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”. ตอน การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะ­วันตก ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ TGN

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูรายละเอียดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้)

https://www.gotoknow.org/posts/599765

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี