​ทองเลน???

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การชำระล้างความยึดติดในตัวตน ละวางความกลัวว่าตนจะเป็นทุกข์ และฝึกความกรุณา หากไม่ถนัดในการสร้างจินตนาการ

วันนี้เล่าเรื่องในหนังสือที่ชื่อ "ปทานุกรมความตาย" ... เขียนโดย พรทวี ยอดมงคล, เอกภพ สิทธิวรรณธนะ, ฐนิดา อภิชนะกุลชัย ซึ่งได้รวมคำและความหมาย...เพื่อชีวิตที่ดีงามและความตายอย่างสงบ ... โดย แบ่งเป็น 7 ส่วน .... และ ในส่วนที่ 5 พุทธศาสนากับการตายส่วนที่ 5 พุทธศาสนากับการตาย

- เวียนว่ายตายเกิด - สังสารวัฏ

- อาสันญกรรม-จิตสุดท้าย

- สังขาร

- ตายก่อนตาย

- นาทีทอง

- โพวา

- ทองเลน


วันนี้เอาเรื่องนี้ทองเลนมาขยายความ นะคะ ทองเลน คำภาษาทิเบต หมายถึง การให้และการรับพุทธศาสนาสายวัชรยานมีความเชื่อว่า ทองเลนจะช่วยเผยให้เห็นสัจธรรมแห่งความทุกข์และจิตใจที่ถูกปิดกั้นของผู้อื่น และเข้าไปทำลายพลังที่ปิดกั้นจิตใจนั้น รากฐานของทองเลนคือความกรุณา

เราสามารถประยุกต์แนวทางการทำทองเลนมาใช้ในการเยียวยา ด้วยการทำสมาธิภาวนาเพื่อเผื่อแผ่ความกรุณาไปยังผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ ใช้จินตนาการวาดภาพว่า ผู้ปฏิบัติรับเอาความทุกข์และความเจ็บปวดของผู้อื่นมาไว้ที่ตัวเอง และมอบความสุข ความดี ความกรุณากลับไปวิธีการทำ ทองเลน เริ่มจากการนั่งสำรวมจิต ตามลมหายใจอย่างสงบ แล้วจินตนาการอัญเชิญพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่เคารพนับถือมาปรากฏตรงหน้า ทำใจให้ผ่องแผ้ว ปีติ จนนิ่งสงบ

จินตนาการ ถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่กำลังมีความทุกข์และเจ็บปวด ขณะที่หายใจเข้า ให้จินตนาการว่า เรารับเอาความทุกข์ความเจ็บปวด ทั้งหมดของเขา ที่เป็นกลุ่มควันสีดำ เข้ามาในตัวเราด้วย จิตกรุณา จินตนาการว่า กลุ่มควันดำแผ่มาปกคลุมและห่อหุ้มตัวเรา ในขณะที่เราพร้อมรับ ความทุกข์ความเจ็บปวดของเขาอย่างเต็มที่ นั่งเจริญเมตตากรุณาจนกลุ่มควันเริ่มกลายเป็นลำแสงบริสุทธิ์ แล้วเปิดใจของเรา ส่งผ่าน ความสุข ความกรุณาและความปีติ ลับไปเป็นรัศมีเหลืองทองแผ่ชโลมตัวเขา จินตนาการว่าเขารู้สึกดีขึ้น อกุศลกรรมและความทุกข์ ความเจ็บปวด ต่างๆ หายไป กลายเป็นความสุขสงบ

การทำทองเลนไม่ใช่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมี ความทุกข์ หรือ เจ็บปวดตามผู้อื่น แต่เป็นการชำระล้างความยึดติดในตัวตน ละวางความกลัวว่าตนจะเป็นทุกข์ และฝึกความกรุณา หากไม่ถนัดในการสร้างจินตนาการ ขอให้ใช้ความรู้สึกในการรับความทุกข์ที่เข้ามา และส่งความรู้สึกแห่งกรุณาออกไปแทน


ขอบคุณค่ะ

28 ตุลาคม 2558


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ทองเลนน่าคล้ายกับเมตตากรุณามากกว่าการยึดติดนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ กำลังใจ จากทุกๆ ท่าน นะคะ

ธิรัมภา

  • ยายธี
  • อาจารย์ต้น
  • สุดปลายฝัน
  • เขียนเมื่อ 

    เป็นการให้และการรับนะครับ

    ได้เรียนรู้ไปด้วยเลย

    สาธุๆครับพี่เปิ้น