Probability (กลอนเก้า)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...Probability นี่ก็คำ นำปวดหัว
"น่าจะเป็น" เห็นมัวมัว หมกกังขา
เอ้า"โอกาส" อาจเสียได้ ใจค้างคา
"โชค"แหละหวา ฮา!เข้าใจ ในทันควัน

...Probability นี้ขอใช้ เชิง"โอกาส"
เหตุการณ์อาจ จักเกิดได้ มากน้อยผัน
หาก"เกิด"แน่ ประจักษ์ชัด ปราชญ์จัดพลัน
กำหนดกัน เท่ากับ"1" พึงตกลง

...หาก"ไม่เกิด" แม้สักนิด คิดเป็น"0"
ค่าเพิ่มพูน โอกาสสูง สมประสงค์
"ศูนย์จุดหนึ่ง" จุดสองสาม ตามจำนง
"จุดเก้า"คง เกือบเกิดแน่ แหม!เข้าใจ...ฮา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)