ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เป็นการประกาศการรวมตัวเพื่อนำพาประเทศชาติหลุดพ้นจากปัญหาหลุมดำใหญ่ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง เศรษฐิกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม และการพัฒนาคุณภาพคน

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)