ถอดบทเรียน.. Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการคุณภาพระดับภูมิภาคครั้งที่ 12

(Northeast Regional HA Forum):

จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมพูลแมนราชา ออคิดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ทีมอนุกรรมการถอดบทเรียนได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว ทุกบทความ ขอนำมาแขวนไว้ให้บุคลากรที่สนใจได้เรียนรู้

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะ

กำหนดการ

กำหนดการและแบบมอบหมายงานNortheast HA2015.pdf

เนื้อหาที่ถอดบทเรียนมาตามลำดับนะคะ

1 บทบาทของการเป็นบุคคลสาธารณะและการดำเนินชีวิต ติ๊ก ชิโร.pdf

2 จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ อ นพ อนุวัฒน์.pdf

3 การกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาลกับ Advance HA.pdf

4 Advance Nursing Practice_Nursing Quality.pdf

5 clinical tracer for fun.pdf

6 Performance Evaluation Framework.pdf

7 สารพัดเทคนิค เพื่อคลิกตัวชี้วัด.pdf

8 สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้วยความร่วมใจคน รพ.pdf

9 เรียนรู้อย่างไร ให้รู้จัก CoP.pdf

10 จาก 5ส สู่การเยียวยา.pdf

11 Facilitator มหาเทพ กับการเชื่อมโยงงานคุณภาพ R2R.pdf

12 Digital Hospital and Patient Safety.pdf

13 จับยาใส่มาตรฐาน ทานได้อย่างปลอดภัย.pdf

14 HA ทบทวนให้เกิดคุณค่า ไม่ว่าขั้นไหนก็ต้องทำ.pdf

15 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล.pdf

16 Engagement for patient safety.pdf

17 การนำเสนอผลงาน.pdf


เราถอดบทเรียนสำเร็จ หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะในบทความใด ยินดีรับข้อเสนอแนะนะคะ

อุบล จ๋วงพานิช

ประธานอนุกรรมการถอดองค์ความรู้

บันทึกวันที่ 20 กย 58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยครับพี่แก้ว

น่าชื่นชมากๆๆ

เพราะทีมงานร่วมแรงร่วมใจ เรียนรู้ไปด้วยกัน จึงได้บทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญนำมาสรปเป็นองค์ความรู้สั้นๆไว้ให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ ทีมงาน และ พี่แก้ว หัวหน้าใหญ่ครับ จะนำเรียน สรพ ครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ JJ ปรมาจารย์ของพวกเราค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่แก้ว...สุดยอดคุณลิขิตเลยค่ะ ถ้า GotoKnow ยังมีการให้รางวัล โอ๋จะขอเสนอพี่แก้วทันทีเลยนะคะนี่