09092558 ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับอำเภอ

หมอจิ๋ว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักสาธารณสุขมืออาชีพ
นพ สสจ นครพนม บรรยาย เปลี่ยนสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างคุณค่าในการจัดการงานสาธารณสุข
+แนะนำสถานที่ ได้แก่ เลนจักรยาน / เตะฟุตบอล +งานเลี้ยงพรุ่งนี้ตอนเย็น ภาคบรรเทิง บรรยากาศคันทรี่
+ดูคลิป จักรวาล นำทฤษฎีจักรวาลมาเชื่อมโยง +สมัยก่อนมีความเชื่อว่าโลกแบน แต่เมื่อความรู้มากขึ้น ทำให้ค้นพบว่า โลกกลม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง +สสารต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ สรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลง +ความรู้ที่มีอยู่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างไร ทิศทางการดำเนินงานปี ๕๙ +การเปลี่ยนแปลงในการทำงานระดับเขต เขต ๘ อุดรธานี มาชวนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร +สมัยก่อนมีการทำงานในลักษณะทำตามนโยบาย ไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารในเรื่องยุทธศาสตร์มาทำงาน +ระยะหลัง มีเงิน ยูซี ต้องนำข้อมูล พื้นที่ มีการกำหนดความรับผิดชอบ การตามจ่าย ดูแลเรื่องทุน ไม่ให้ขาดทุนและมีการลงทุน ทำให้คิดไม่เหมือนเดิมต้องมีการจัดการ โดยเฉพาะ เริ่มนำการบริหาเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีข้อดี คือ มีการวิเคราะห์ +นครพนม ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย แต่แม้ว่าเราจะมีการพัฒนาทางด้านสุขภาพจนผลการประเมินแต่ละอำเภอได้ ๙๐ เปอร์เซนต์ขึ้นไป แล้วทำไม ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง มือเท้าปาก เยอะแยะ ต้องคิด ว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องไหม ตอบโจทย์หรือเปล่า มันพลาดตรงไหน ทำไมไม่ได้ผล
+แผนที่เราทำ ถูกต้องหรือไม่ / ตัวชี้วัดที่ทำ ตอบโจทย์ตัวเองหรือชาวบ้าน เอาแค่ผ่านเท่านั้นหรือไม่ +แผนเรามีการวิเคราะห์ สวอท มีการนำไปใช้ +มีข้อสังเกต เราทำมากขณะนี้ แล้วชาวบ้านได้รับสิ่งที่เราทำหรือเปล่า มีความสุขเหมือนเราหรือเปล่า
+จังหวัดที่มีความสุข ดูหลายปัจจัย เช่น สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร / อาหารเป็นอย่างไร +เราไม่ได้มีการบูรณาการกันในการทำงาน +ทำงานต้องสนองชาวบ้าน อย่าสนองตนเอง jigsaw ให้มีความเชื่อมโยงกัน ให้มีการนิเทศงาน ไม่ต้องมีการประเมินในรอบแรก คปสอ. ที่อยู่ในลำดับสุดท้ายๆ จะต้องไปช่วยเหลือ + ให้วิเคราะห์ตนเองว่ายุทธศาสตร์ที่เราทำ สอดคล้องหรือไม่ อย่างไร
+ เราได้ที่ ๕_๖ ชนะแค่บึงกาฬ / นครพนม จะต้องได้ที่ ๔ ขึ้นมา + การ benmarch กับคู่ต่อสู่ จำเป็น เป็นข้อมูลที่ย้อนกลับ + ผต.ชาญวิทย์ โครงการที่ทำ ตอบโจทย์ / ตัวชี้วัด ตอบโจทย์ชาวบ้านหรือเปล่า / HA คนไข้ลดลงหรือเปล่า + การทำงานในชุมชน การวินิจฉัยชุมชนมีอะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร ความสามัคคี สิ่งเหล่านี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจ Value managment + การบริหารคุณค่า + สิ่งที่เราทำในอดีตนั้น เราคิดถูกหรือไม่ อยากให้พวกเราคิด แก้ปัญหาชาวบ้าน คิดที่ต้องไม่เหมือนเดิม อะไรบ้างที่ต้องทำ (ทำกับไม่ทำแตกต่างกันอย่างไร) อะไรที่สามารถทำอีกได้ (มีทางเลือกอื่นหรือไม่ ) มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (มีความคุ้มค่าหรือไม่ หาทางเลือกในทางที่คุ้มค่าที่สุด)
+ อยากให้มีนัวตกรรมอย่างน้อยอำเภอละ ๓_๔ โครงการ ๕ โครงการได้เต็ม ต้องท้าทายพวกเรา อยากให้พวกเราวิเคราะห์ + ต้องมีฝ่ายวิจัยและพัฒนามาคิดช่วยกัน งบประมาณ งบกองทุนต่างๆ ที่เราใช้ไป มันไ่ได้แก้ปัญหา หรือ ตอบโจทย์ว่าชาวบ้านมี selfcare ที่ดีขึ้น นิยามของ selfcare ต้องมีความชัดเจน +อยากให้พิจารณาดูว่า จะมีกิจกรรม/โครงการอะไร ที่ทำให้เกิดคุณค่า / + ปีนี้จะจัดคอร์ส ให้ทุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการสาธารณสุขมืออาชีพ ให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ของกระทรวง + ทำแบบจับต้องได้ เป็นมรรคเป็นผล / health for all all for health + จะเปลี่ยนความคิดของพวกเราได้อย่างไร เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนการกระทำ + ต้องต่อสู้และแข่งขัน + ผอ.รพ.สต. /ตื่นเช้า เก้าโมงวันจันทร์ มาบรีพงานกันกับลูกน้อง ซัก ๑ ชม. / + ภาพการทำงานในฝัน / สมาร์ท ภาพลักษณ์การทำงานที่ดี / ทำงานอย่างมืออาชีพ / มีแผน ปี เดือน วัน / ทำงานอย่างเป็นระบบทดแทนกันได้ สิ่งที่มุ่งหวังจะเกิดขึ้นอย่างไร ขึ้นกับพวกเรา + ต้องคิดแบบมืออาชีพ/ คิดเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ด้านสุขภาพอำเภอปลาปาก



ความเห็น (0)