รักรวมพลังระวังะไวใส่ใจหวงแหนแผ่นดินไทย

ลูกหลานไทยจงใส่ใจกับแผ่นดินเกิด

แผ่นดินของประเทศไทยที่เคยกว้างใหญ่ไพศาล
แต่เมื่อกาลเนิ่นมาถึงสมัยเรา ๆ
แผ่นดินก็ถูกเหล่ามหาอำนาจประเทศ
ใช้วิธีการยึดครองหรือบังคับคุมเขตดินแดน
สุดที่ไทยสยามจะแข็งข้อได้
บัดนี้การจะยึดดินแดนบางส่วนของไทย
ก็เริ่มมีเค้าลางให้เห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นได้
มวลไทยเราจึงช่วยกันระวังระไว
เป็นหูเป็นตาให้กับแผ่นดิน
ไม่ไห้แผ่นดินไทยแหว่งวิ่นออกไปอีก
เราเคยเสียดินแดนมาแล้ว สิบสี่ครัง
ครั้งที่สิบห้าจะสามัคคีอย่าให้มีเกิดขึ้น
(ขอบคุณภาพประกอบจากเน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)