JJ15V9_3 0909 ก้าว เพื่อพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำไป ทานไป ก้าวไปเพื่อพัฒนา

หายไปหลายวัน ไม่ได้ ถอดบทเรียน นำมา ลปรร แลกเปลี่ยน-เรียน-รู้

ประเมินคุณภาพหลักสูตร เป็นเป้าหมาย ของ สกอ เพื่อจะยกระดับ คุณภาพ และ มาตรฐานอุดมศึกษา

ด้วยการใช้กระบวนการ Peer Review แปลเป็นไทย ว่า พิชญพิจารณ์ แปลอีกที คือ เพื่อน ช่วย เพื่อน เตือนในสิ่งที่ ต้องกระทำ

ก่อนจะทำงาน มี Small Talk หา อาหารที่ชอบ ที่ชอบ เติมพลังก่อน

สหาย วิดยา 13 รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษา อธิการบดี หอบหิ้วพี่ กอล์ฟ พาไปทาน กุ้งฝอยชุบแป้งทอด

คลุกข้าวสวย ร้อนๆ ด้วย แกง ฮังเล JJ ชอบ เพราะ นำไปทำ แกงโฮ๊ะ ของโปรด

ตื่นแต่เช้า ไปช่วย พีพี่ พัฒนา วิชาชีพ ที่ทำงานมากว่า 33 ปี

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ ทัศนคติ ในความเป็น ครู ฝังใน "เลือดสีอิฐ จิตศรีนครินทร์"

วิสันทัศน์ ที่ต้องการไปให้ถึง ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ โดย เฉพาะ ผู้นำ เฉกเช่น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์ นพดล ทองอุไร ศัลยแพทย์ คณบดี นักศึกษา ชื่นชม

ประสบการณ์ ของ นักศึกษา แต่ละท่าน ที่เข้ามา ผ่าน ร้อน ผ่านหนาว พอสมควร บางท่าน เรียน เภสัช จุฬาฯ บางท่าน เรียน เภสัช มช บางท่าน ผ่าน AFS ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ใน สถาบัน ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน

คำสั่งสอน ของ สมเด็จ พระราชบิดา ถือว่าเป็นหลักในการ ปฎิบัติ ที่นำมา ประกาศ ให้ ทราบทั่วกัน

กิจกรรม BAR เป็น วัฒนธรรม องค์กร ที่ ทีมประเมิน ต้อง Learn เรียนรู้ วางแผน ร่วมกัน ก่อน จะ ทำงานในเช้าที่ มีคุณภาพ

AAR After Action Review สะท้อน ผลการประเมิน แถมให้ท่าน ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อคิด

ปิดท้าย ด้วยการ " ประเมิน ผู้มาประเมิน ถึง ความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐาน ระดับหลักสูตร" "ความเที่ยงตรง เป็นกลาง"

เพื่อชาติ ใครจะว่า อย่างไร ก็ช่าง เพราะ "ประเมิน Learn เพื่อ พัฒนา"

JJ15 Giver and Grow ( 090915)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไป มฟล อีกแล้วนะครับ

ไปไกลตลอดเลยครับ

เห็นประสบการณ์ของนักศึกษาแล้วทึ่ง

มีบางคนไปเรียน AFS ในต่างประเทศด้วยนะครับ


เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน กามนิต ขอบพระคุณครับ อาทิตยฺ์ หน้าไป อุบล อีกรอบครับ