การจัดงานกิจกรรมวันแม่ ของตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

chaiyatam
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ.บริเวณวัดหนองกระธาตุ

เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯพระบรมราชินีนาถ

เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี กล่าวถวายพระพร

เวลา 10.00 น. การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกะธาตุ และพิธีแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่แม่

เวลา 10.30 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ "พระคุณแม่" เป็นเสร็จพิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For chaiyatamความเห็น (0)