(บันทึก)..มีดอกไม้มาฝาก..มีรักมามอบให้..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาพนี้..นำพา...วนเวียนเป็นวง......ชีวิต....สุข ทุกข์พึ่งพา

ป้าย หนทางนี้ มีชื่อ ประชาชื่น.....ชม..สุข..

มดแมลงที่ได้..มาไต่ตอม..นำ รัก แหละหนา..พา..สืบสรรค์กระสันต์พันธุกรรม มา..

น่าชื่น ชม วงจร ชีพ ทุกชีพ ที่ปลิดปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (2)

วงจรชีวิตที่ปลิดปลง

..

ยายตะล่อมชีวิตได้ชัดเจน...

แต่ทุกชีวิตมีผลงานตามไปด้วยเสมอนะครับยาย

..

ด้วยความระลึกถึงครับ

ชอบจังค่ะ