จากการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องของอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นอันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่ใช้กันทั้วโลกในปัจจุบันนี้และในคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์ประกอบไปด้วย) IP address คือ หมายเลขประจำเครื่องที่เป็นตัวเลข URL คือ ตำแหน่งที่จะพิมพ์ข้อมูลเพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตปกติใช้ http://ตามด้วย www เป็นรูปแบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมาติมีเดีย เป็นต้น