การ Chat หรือการสนทนามี 3 แบบ

  •  การสนทนาแบบตัวต่อตัว โดยส่วนใหญ่เกิดจากการคุยในกลุ่มใหญ่ก่อน แล้วจึงมาคุยกันแบบตัวต่อตัว
  • การสนทนากันเป็นกลุ่ม เป็นห้อง
  •  การคุยแบบไม่มีห้อง

เกร็ดความรู้

  • การ Chat ทั่วๆไปต่างจากการเล่น M ก็ตรงที่การเล่น M นั้นผู้เล่นต้องทราบ e-mail ของคนที่สนทนาด้วย