รมว.รับบริจาคหนังสือให้ กศน.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คุณพรสรรค์ กำลังเอก ภริยาพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ได้บริจาคหนังสือ" วันวาน วันนี้ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี" จำนวน 540 เล่ม ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้กับ กศน. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้รับมอบและให้ สนง.กศน.รับต่อไปให้แก่ห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้ในสังกัดสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ต่อไป โดยจะให้แก่

1.ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" จำนวน 90 แห่งๆละ3 เล่ม รวม 270 เล่ม

2.หสม.จว. และหสม.รัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล 72 แห่งๆละ 3 เล่ม รวม 216 เล่ม

3. ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม 7 เล่ม

4 เรือห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 เล่ม

5. อื่นๆ. 50 เล่ม

ในนามของผู้แทนสำนักงาน กศน. ขอขอบพระคุณ คุณพรสวรรค์ กำลังเอก เป็นอย่างสูงครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)