บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย