การเรียนรู้คืออะไร

คนบางคนเรียนรู้ได้ดีไม่เหมือนกัน บางคนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดี แต่บางคนต้องมีคนคอยชี้แนะแนวทางจึงจะเรียนรู้ได้ เพราะฉะนั้นครูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางการศึกษาจึงต้องมีความเข้าใจในตัวเด็กเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ต้องให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ไม่ใช่มีแต่ความทุข์แล้วถ้าเป็นอย่างนี้การเรียนรู้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรซึ่งเหมือนกับตัวดิฉันในตอนนี้ที่มีความทุกขืในการเรียน แต่ดิฉันก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้เพื่อแม่และคนในครอบครัวที่รอคอยความสำเร็จของเด็กผู้หญิงคนนี้