จากการที่ได้เรียน วิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ก็ได้ทราบถึงความสคัญของคอมพิวเตอร์และตลอดจนการใช้งานและบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็น