บันทึกการนิเทศ : โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในครั้งต่อไป ทั้งสามท่าน ให้สัญญา ว่า ศน.จะเห็นหน้าตา เครื่องมือดังกล่าว

วันที่ 8 กรกฏาคม 2558

ได้เข้าไปติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเน้นย้ำไปที่เรื่องของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในช่วงชั้น ป.1-3 ในวันนี้ ได้พูดคุยกับเป้าหมายการเรียนรู้ เกี่ยวกับนโยบายการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้วิธีการพูดคุยไปพร้อมๆ กัน กับครู ทั้งสามคน คุณครู เข้าใจแล้วว่า ศน.จะมาทำอะไร จึงจัดเตรียมเอกสาร (ไทม์ไลน์การทำงาน) มาแลกเปลี่ยนเประเด็นกัน คุณครู ประดับศรี เป็นพี่ใหญ่ คอยช่วย ศน.ขยายความเข้าใจ และอธิบายให้น้อง ๆ ฟัง และ แลกเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ในแต่ละระดับชั้น ว่า จะขยับไปอย่างไร โดยท่านจะย้ำๆ ช่วย ศน.ว่า ให้ดูตัวเอง ความสามารถตัวเอง ว่าจะทำได้ไหม เป็นไปได้เพียงใด " .ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี

ครูทั้งสามคน มีการทำงานเป็นทีม ทำสื่อ BBL ร่วมกัน แชร์ สื่อนวัตกรรมการทำงาน และ มีแนวทาง ความมุ่งมั่นเหมือนๆ กัน ..พร้อมร่วมกับ วิพากษ์ หนังสือ เล่มนั้น เล่มนี้ สอนแล้ว ดีไม่ดี ได้ผล ไม่ได้ผล ... ทำให้ ผู้ไปนิเทศ สบายอก สบายใจ ไปได้ เยอะ (ยิ้มได้ค่ะ)

เรื่องที่ครูดูเหมือนจะงง คือ คำถาม ที่ว่า "เราจะรู้ได้อย่างไรหรือจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ใน ไทม์ไลน์" สุดท้าย หลังจากแลกเปลี่ยนกัน ก็คือ ครูต้องทำเครื่องมือ มาวัดผู้เรียนเป็นระยะๆ และ ควรนำบัญชีคำพื้นฐาน มาออกแบบ สร้าง เป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบผู้เรียนด้วย


ในครั้งต่อไป ทั้งสามท่าน ให้สัญญา ว่า ศน.จะเห็นหน้าตา เครื่องมือดังกล่าว

สะท้อนผลการนิเทศ
๑. ครูสามคนทำงานเป็นทีม ไม่เกี่ยงงานกัน และ มีแนวทาง ความมุ่งมั่น (เยี่ยมมาก)
๒. ชั้นเรียน บรรยากาศ โล่ง สบาย สะอาด น่าเรียนรู้
๓. ครูยังไม่คุ้นเคย กับ การสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
๔. การวางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม ยังเป็นหัวใจสำคัญ ค่อยๆ ขยับไปทีละนิด .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)