บันทึกการนิเทศในชั้นเรียน : โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู โรงเรียนนี้ สอนด้วย DLTV มีการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ จัดทำใบงาน ใบความรู้ (สังเกตว่าทุกห้องมีเครื่องมือในการทำงาน) ทำให้ครูสะดวกในการสร้างและผลิต และครูบอกว่า การสอนกับทีวี ถ้าครูทิ้งเด็กไว้ ไม่สำเร็จแน่นอน

บันทึกการนิเทศ วันที่ 18 มิถุนายน
ได้แจ้งล่วงหน้า เพียงวันเดียว ว่าจะเข้ามานิเทศในโรงเรียน โดยจะมาวางแผน กำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และติดตาม ครูปฐมวัย และ ครูที่สอน PBL ได้แจ้งให้ผู้รักษาการ (ครูชัย) ว่าจะเดินไปร่วมวางแผนกับครูทุกชั้นเรียน

ครู ป.1 ครูน้อย
สอน ป.1 มานานมาก ปีนี้ สอน 8 คน บอกว่า สอนได้ค่อนข้างง่าย เพราะครูปฐมวัยเตรียมมาดี เด็กๆ รู้จัก พยัญชนะ มาพอสมควร มีหลายคำ ที่ครู เปรย ออกมา เช่น ใน DLTV ง่ายไป บางครั้งได้ปิดให้เด็กทำเอง .. อยาก สอนให้ครบทุกมาตรา แต่กลัวจะเกินหลักสูตร และปีนี้ นักเรียนน้อย ทำให้สอนไม่ลำบาก
ครูเล็ก บอกว่า คิดว่าจะทำได้ตามเป้า 100 เปอร์เซ็น แต่ไม่แนใจ อยู่คนหนึ่ง เราก็ถามว่า ทำไม เขาเป็นเด็ก LD หรือเปล่า สอนไม่ได้หรือเปล่า ดีใจ ที่ได้ยินคำตอบว่า .."ไม่น่าจะใช่ เพียงแต่เขาเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กคนอื่น แต่ถ้านำมาสอนตัวต่อตัว ตามลำพัง เขาจะเข้าใจ และวันต่อไป ก็ สามารถเรียนรู้กับเพื่อนได้"
.. (เยี่ยมมาก คุณครู)

ภาพแสดงเป้าหมายการเรียนรู้ ด้านการอ่านและเขียน ของครูเล็ก ที่ ได้ร่วมกันวางแผน

พอถามเรื่องสื่อ ใช้สื่ออะไรบ้าง ครูเล็กก็บอกว่า มีใบงาน ใบความรู้ (ไม่ได้ทำเพิ่ม) แค่ พิมพ์ออกมาจกา External HD ก็มากพอแล้ว แต่ มีสื่อตัวหนึ่งที่ทำเอง และเด็กๆ ชอบมาเล่น กระดานแม่เหล็กขนาดใหญ่พอควร จำนวน 5 อัน ติดไว้ ผนัง ด้านหน้าต่าง

.. เราเห็นก็อดอมยิ้มไม่ได้ครู ป.2 ครูเล็ก
ครูเล็ก ให้ข้อมูลว่า เด็กป.1 พื้นฐานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ (เด็ก 20 คน) จากการสังเกตชั้นเรียน ครูมีการเตรียมตัวที่ดีมากๆ ทั้งใบงาน เอกสาร ที่ต้องเรียนรู้กับ DLTV ผลงานนักเรียน ค่อนข้างเยอะ ..พอควร พวกเรา ช่วยกันวางแผน กำหนด เป้าหมายการเรียน โดยครูเล็ก ได้ดูหลักสูตร นั่งคิดประเมินเด็กตัวเอง ใช้เวลา แลกเปลี่ยนกันเกือบ ครึ่งชั่วโมง เราก็กระตุ้น ด้วยคำถาม ถึงเป้าหมายที่จะเกิดกับผู้เรียน ครูเล็กบอกเทอมนี้ไม่มั่นใจ แต่จะพยาายาม ที่สุด


ครูปฐมวัย พี่สวัสดิ์

มีประสบการณ์ มาบ้าง แต่ เมื่อดูสภาพรวมๆ ก็ได้ เสนอแนะให้ ครูได้จัดมุมประสบการณ์ 4-6 มุม เพื่อให้เด็กเข้าไป (ไม่มีมุมฯ ในชั้นเรียน)

ครูนารถ PBL

เป็นความหวัง ในการสอนแบบ PBL ครูบอกว่า ฝึกเด็กให้สำรวจ ค้นคว้า นำเสนอ ซึ่งจะ ทำโครงงานต้นพยุงต่อไป

สะท้อนผลการนิเทศ

1. ครู ป.1 -2 ได้ฝึกการกำหนดเป้าหมาย (ที่มีการใช้ภาษาในการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆ) ซึ่ง ท่านก็เริ่มเข้าใจ เป้าหมาย
2. การสะท้อนด้วยการใช้คำถามว่า "จะรู้ได้ยังไง ว่าเด็กทำได้ตามเป้า" ทำให้ครู อ๋อ .บอกว่า ต้องมี เครื่องมือมาวัด ซึ่งบอกว่า จะทำสองตัว คือ แบบทดสอบ และแบบประเมินการอ่าน
3. ครูปฐมวัย ไม่ถนัด การสอนในชั้นเด็กเล็ก แต่ท่าน มีประสบการณ์การสอน ชั้้นประถม. ดังนั้น ท่านจึงสอนหนังสือ เด็ก (ส่งให้ครู ป.1 บอกว่า สอนง่าย สบายมากปีนี้) ซึ่ง ต้องทำความเข้าใจ และค่อยๆ ปรับ ต่อไป
4. การนิเทศภายใน ผู้บริหารค่อนข้างเข้มงวด ทำให้ โรงเรียนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว ค่อนข้างมาก ..
5. ครู โรงเรียนนี้ สอนด้วย DLTV มีการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ จัดทำใบงาน ใบความรู้ (สังเกตว่าทุกห้องมีเครื่องมือในการทำงาน) ทำให้ครูสะดวกในการสร้างและผลิต และครูบอกว่า การสอนกับทีวี ถ้าครูทิ้งเด็กไว้ ไม่สำเร็จแน่นอนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สังคมไทยเป็นสังคมการคุยแต่ไม่ใช่สังคมเขียน เรามีสถิติการใช้เฟสบุ๊คและจำนวนเวลาโทรต่อคนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็คชตมากที่สุดในโลก เราเด่นเรื่องการเสพแต่ด้อยเรื่องการสร้าง เก่งบริโภคมากกว่าผลิต ฯลฯ ผมคิดว่า การปฏิรูปต้อง "กลับข้าง" เพื่อสร้างสองข้างให้สมดุล .... สิ่งที่ท่านอาจารย์ทำอยู่ จะนำเราไปสู่จุดนั้น....