(บันทึก)"ความงาม"..ธรรมชาติ..ธรรม..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อ..ความ งาม เป็น พิษ.(..ใน ธรรมชาติ..มีสิ่งตอบแทน..)

เมื่อกุหลาบ งาม หนามแหลม..(ในธรรมชาติ..มี สิ่ง ทดแทน ..)

ดอกบานเมื่อ ต้องแสงแดด..

หยุดเวลาไม่ได้..ต้องบาน แลโรยรา..

เมื่อ

แย้ม..บาน..แมลง ทำหน้าที่ ผสมพันธุ์.....(เป็นไป..ในธรรมชาติ..)..ห้ามแมลงไม่ได้..ฉันใด..ก็ฉันนั้น..

แดงสด สดุดตา ว่า.. ธรรมชาติ นั้น คือ ความเปลี่ยนแปลง....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

The first picture is of a foxglove (Digitalis purpurea; red thimble; ...)? Extract (digoxin? digitoxin?) from this plant is used as heart medicine at one time (still used?)

People like plants use colours (of flowers -- sex organs) to advertise for helpers to extend into their next life for millions of years. Today, people cut short their next life for (love or) money.

Nature provides us with things time and time, Natures collects its payment-in-return at some time. I have no qualm about this. As much as we love our lives and bodies, we should however heed this - earth to earth, ashes to ashes, dust to dust,...(Genesis 3:19? Common Christians saying at funeral.)

So we see as 'change' maybe a series of still pictures in motion (that is a movie) -- shown repeatedly. So there is change from one picture to another, but there is no change over the movie clip ;-)

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้สีสวยมากเลยครับคุณยาย

ชอบใจๆๆ

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้สวยมากๆๆนะคะ ... คิดถึงนะคะ