R2R ร้อยแก่นสารสินธุ์

ถอดบทเรียนความสำเร็จ R2R

9 มิย 2558 เป็นวิทยากรถอดบทเรียนความสำเร็จในการทำ R2R ของตนเองและของน้องและร่วมฟัง R2R ได้เติมเต็มความรู้จากวิทยากรคนเก่ง


ทำวิจัยให้มีคุณภาพกับกูรูชั้นเซียน

อาจารย์อัครินทร์ บอกว่า ออกแบบวิจัยที่ดี ก็บ่งบอกคุณภาพของงานวิจัยได้

สรุป

ถึงชั่วโมงถอดบทเรียนความสำเร็จของนักวิจัยหน้าใหม่

ผู้ดำเนินอภิปรายคือ ดร จงกลณี

มีนักวิจัย 2 คน

มีพี่เลี้ยง 1 คน
ถอดชั้นที่ 1 โดย ดร จงกลณี จันทร์ศิริ ถามถึงจุดคิดหรือจุดเริ่มต้นในการทำวิจัยเรื่องนี้ของนักวิจัยน้องใหม่ สรุปว่า นักวิจัยใช้บทบาทตัวเองเป็นตัวนำในการหาปัญหา มีการ concern สิ่งที่เห็น มีการนำ evidence based มาใช้ในการแก้ปัญหาหน้างานและมี model ที่ดี

ถอดชั้นที่ 2 นพ อัครินทร์ นิมมานนิตย์ มองว่านักวิจัยมีการทบทวนตัวเองและทบทวนข้อมูลจากชาวโลกว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ทำไมต้องมาทำวิจัยอีก นำมาประยุกต์ใช้เลยได้ไหม ข้อสำคัญความรู้ใหม่จะนำมาจัดการอย่างไรให้เหมาะกับบริบทตนเองต่างหากเป็นเรื่องสำคัญ และมีการแลกเปลี่ยนกันและกัน แล้วจัดเก็บเป็น knowledge assets พร้อมใช้งาน ทั้ง k โจทย์วิจัยและ วิธีทำวิจัยให้สำเร็จ สำหรับ facilitator ทำบทบาทได้ทั้ง ชี้เป้า เชื่อม เชียร์และช่วย ก็จะนำพาให้สำเร็จได้

รศ นพ เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ถอดบทเรียนความสำเร็จของคนหน้างานว่า เพราะบรรยากาศในการทำงานที่ดี ทำให้เกิด personal tranformation ทำให้ถามตนเองว่า เอ๊ะจะทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง ถอดบทเรียนว่า วิธีการถอดต้องเน้นประเด็นชัด อาจเจาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อให้เห็นวิธีการของคนที่มาเล่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถอดในฐานะพี่เลี้ยง ต้องมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะๆ และนักวิจัยหน้างานเป็นการ learning by doing ก็จะสำเร็จได้

จบการนำเสนอ

ถ่ายภาพกับกูรู

ทีมวิทยากร

ทีม รพ ศรีนครินทร์

ขอบคุณทีมงาน

อุบล จ๋วงพานิช

11 มิย 255

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยครับพี่แก้ว

แต่ R2R จะต้องพัฒนางานมากกว่าเป็นงานวิจัยเฉยๆครับ

ใช่เลยค่ะ ดร ขจิต

พัฒนางาน พัฒนาคน เกิด สุข ปัญญาและก้าวหน้าค่ะ