ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ " CEO ผู้นำแห่งการสร้างพลัง "

Mbapim
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วยด้านบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ-1 สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ " CEO ผู้นำแห่งการสร้างพลัง "
ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 –16.00น. ณ หอประชุมสถาบันการจัดการ PIM Hall 2-3 ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี วิทยากรโดย คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารได้นำแนวคิดการบริหารงานไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานในองค์กรที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง

ในการนี้ทางสำนักฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสััมนาพิเศษในหัวข้อดังกล่าวฯตามเอกสารที่แนบมานี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณสุพจี / คุณพัชนิษฐ์

โทรศัพท์ 0-2677-1026-7 แฟ็กซ์ 0-2677-1095 หรือ E-Mail[email protected], [email protected](กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันที่ 10มิถุนายน 2558)AW A4 Chief Energy Officer-01.pdfAW A4 Chief Energy Officer-01.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสัมมนาความเห็น (0)