พี่แก้ว ... ผู้นำในดวงใจ


ในการเรียนวิชานโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาลครูให้คิดถึงผู้นำในดวงใจ

นึกถึงพี่แก้ว อุบล จ๋วงพานิชขึ้นมาทันใด

ประทับใจและยึดถือเป็นแบบอย่าง

เป็นผู้นำ เป็นพี่ในดวงใจน้องเสมอ


ครูให้คิดคุณลักษณะผู้นำที่เราเลือก

จากเอกสารที่ครูให้

ได้มาดังนี้

คุณลักษณะพี่แก้ว ผู้นำในดวงใจ

แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ขยัน มุ่งมั่น บากบั่น มีศิลปะในการทำงานเป็นทีม ยกย่องทีม รับฟังความเห็นของทีม ยึดประโยชน์ของทีม มีความสุภาพ อ่อนโยน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิตและการทำงาน ตรงต่อเวลา ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีการวางแผนการทำงานที่ดี ใช้คนให้เหมาะกับงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีศิลปะในการสั่งงาน มีวินัยในตนเอง มีความจริงใจ ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่ดี มีสุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบต่องาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(ความจริงมีมากกว่านี้)


แล้วก็ให้คิดว่าถ้าเราจะพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง ตามแบบอย่างของผู้นำในดวงใจจะพัฒนาอย่างไร

คิดว่าตัวเราเองต้องปฏิบัติดังนี้

1.เริ่มจากการใฝ่เรียนรู้ ตามแบบอย่างของผู้นำในดวงใจ จะเห็นว่าผู้นำมีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้อยู่เสมอ อ่าน เขียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง นำความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน นักศึกษาจะขยันอ่านหนังสือ ขยันที่จะเขียนงาน ใช้ความพยายาม ใฝ่หาแหล่งที่จะมีโอกาสเรียนรู้ ใฝ่หาประสบการณ์ มองเห็นโอกาสพัฒนาในทุกประสบการณ์ วางแผนการอ่านและทำตามแผน ค้นคว้าเต็มที่ในสิ่งที่เกี่ยวกับงาน กับการเรียน พัฒนา ต่อยอดความรู้เสมอๆ

2.วางแผนชีวิต ทำตารางกิจกรรมชีวิต เขียนตารางชีวิตรายสัปดาห์ รายปีไว้ตามแบบอย่างผู้นำในดวงใจ ผู้นำเขียนตารางชีวิตไว้ชัดเจนในแต่ละปี มองเห็นการพัฒนา

3.วางเป้าหมายในชีวิตและจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย จากความสำเร็จของผู้นำในดวงใจ ผู้นำมีความสำเร็จหลายด้าน หลายอย่าง จากการพูดคุย ผู้นำวางแผนความสำเร็จชัดเจน ทั้งด้านพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษาจะทำตาม carrier path ที่วางไว้ จัดเวลาให้เหมาะสม ให้ได้งานตามเป้าหมาย หาปัญหา อุปสรรคและก้าวผ่านด้วยความมุ่งมั่น

4. ฝึกตนด้านความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อ อดทนกับปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรค

5. ฝึกการสร้างทีมเครือข่าย ให้ความสำคัญกับทีม เริ่มจากทีมเล็กๆ ในหน่วยงานไปจนถึงทีมระดับองค์กร ระดับโรงพยาบาล ระดับเครือข่ายภาค มีโอกาสจะเข้าร่วมและพัฒนาตนเองเป็นผู้นำทีมในโอกาสต่อไป

6. ฝึกการนำเสนอผลงาน หาเวที โอกาสที่จะนำเสนอผลงานของตนเองเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง

7. หาโอกาสสัมผัสชีวิตของผู้นำในดวงใจ สัมภาษณ์ พูดคุย ถอดบทเรียนชีวิตเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

8. สร้างทัศนคติที่ดีในตนเองในด้านการมองโลก การเห็นโอกาสในการพัฒนาเสมอๆ สร้างแรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาตำราที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ ความสำเร็จ การพัฒนาตนเอง

9. จัดชีวิตให้สมดุล ดูแลจิตใจ ร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความพร้อมในการทำงาน ทำชีวิตให้สดชื่น มีชีวิตชีวา พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ออกกำลังกายเสมอๆ


ขอบคุณพี่แก้วค่ะ

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีไฟ มีฝัน

หมายเลขบันทึก: 590163เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2015 10:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤษภาคม 2015 10:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (8)

มาให้กำลังใจค่ะ ขอให้มีวินัยต่อตนเอง

ทำทีละน้อย ดีกว่าไม่ทำ ทำทุกวัน

ความสำเร็จ จะมาถึงแน่นอนค่ะ


มาร่วมชื่นชมน้องแก้วของเราด้วยค่ะ...

พี่แก้วเป็นคนน่ารัก และเมตตากับน้องๆ เสมอต้นเสมอปลายครับ

ขอบคุณพี่แก้วค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่นงนาท ท่านวอญ่า คุณครูอร วรรณดา น้องทิมดาบ และอ.ดร.โอ๋-อโณ

ทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับพี่แก้ว ถือเป็นโอกาสที่ดี เป็นช่วงเวลาทอง ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน พัฒนาตนค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่แก้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี