๖๒๔. ความรัก คือ อะไร?

ความรัก คือ อะไร?

ความรัก...คือ อะไร?...ความรัก ยากที่จะบอกว่า คืออะไร?

แต่ถ้าพูด โดยไม่คิด...ความรัก คือ ความรัก...คริ ๆ ๆ

พูดเหมือนกำปั้นทุบดินนะคะ...อิอิ...แต่ก็คือ ความจริงนี่...

ความรัก คือ การห่วงหา อาธรณ์ซึ่งกันและกัน...การดูแลต่อกัน

การให้ความอบอุ่นต่อกัน...การพูดคุยกันด้วยอารมณ์ของเหตุและผล

ไม่เอาแต่ใจตัวของกันและกัน...การให้โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

การห่วงใยต่อกัน...การพูดด้วยอารมณ์เป็นห่วงเป็นใย...การมีความจริงใจ

ต่อกัน...การให้ความรักด้วยสายตา...คำพูด คำจา...

การแสดงความมีเมตตาต่อกัน...การมีใจบริสุทธิ์ต่อกัน...ฯลฯ

"ความรัก" ถ้าทุกคนมีต่อกัน เพียงเท่านี้...โลกก็ดูสดใส

เป็นสีชมพูแล้วค่ะ...สุดท้าย ความรักจะส่งผลให้ตัวเราและคนรอบข้าง

แม้แต่ครอบครัว คนรัก เกิดอาการ Happy and Happy คร่าาา...

เอ!!! ทำไมมาพูดถึงเรื่อง "ความรัก" ได้ละวันนี้ คริ ๆ ๆ

ก็คนมีความสุข ทำไงก็มีความสุข แถม "ความรัก" ที่มีให้ต่อตนเอง

และคนรอบข้างเกิดความสุขไงคร้าาาา...คริ ๆ ๆ

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุกท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

...ความรัก จริงยิ่งแท้......."ให้อภัย"
บ ปลูกชิงชังใด...............ปล่อยไว้
"จดจำผิด"คาใจ..............ก็เปล่า
ยุติธรรมแม้ใช้.................ชื่นด้วยเมตตา

...รักแท้หนาสุภาพน้อม.....ถ่อมตน
ล้นเปี่ยมพลังหวังดล........สงบสร้าง
มานะพากเพียรทน..........ทุกข์ฝ่า
มุทิตาแผ่กว้าง...............ก่อหล้าโลกสวรรค์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ share...