กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๕๗) ศุกร์นี้

"ศุกร์นี้ หรือศุกร์ไหน

ก็สุขใจ ได้เทียมกัน

ศุกร์นี้ แสนสุขสันต์

สุขด้วยกัน สุขด้วยใจ

ศุกร์นี้ หรือศุกร์หน้า

สุขอุรา พาสดใส

ศุกร์นี้ หรือศุกร์ไหน

สุขฤทัย ไม่เว้นวาย"

1/5/58

เรือนสุภาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผู้มีจิตใจกว้างขวางแย้มยิ้มสว่างไสวเปี่ยมสุขเสมอๆ นะครับ...อาจารย์แต่งกลอนได้เพราะและรวดเร็วมากๆ ครับ