สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๕๗) ความสำเร็จ

"ความสำเร็จ ไม่ได้หล่น จากบนฟ้า

มีขั้นตอน ก่อนมา ต้องอาศัย

เริ่มต้นช่วย ด้วยพลัง ความตั้งใจ

มุ่งมั่นให้ เห็นว่า กล้าทำจริง

ทุ่มเทใส่ ใจนี้ ที่มีอยู่

อดทนรอ ขอสู้ ทั้งชายหญิง

เร่งขยัน ขันแข็ง ออกแรงชิง

ไม่ประวิง ทิ้งท้อ สู้ต่อไป"

Morning exercise 2/5/58

หนองหลวง เมืองตาก

(Cr.ภาพจากเน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อิทธิบาท ๔

....หนทาง สู่ความ สำเร็จ

แนวเผด็จ เด็ดดาว หลากหลาย

ขอเสนอ แนวอ่าน สบายสบาย

ไม่ยาก เจียนตาย ดอกเธอ


ฉันทะ (ความพอใจ)

....เริ่มด้วย ชื่นชอบ เป็นหลัก

เพลิดเพลิน ขยันผลัก ฉุดเสมอ

การกิจ ที่ยาก นะเกลอ

เหมือนเจอ จับกล้วย ปลอกกิน


วิริยะ (ความเพียร)

....พานพบ พอใจ ในสิ่ง

ยากยิ่ง มิท้อ ฝันถวิล

หยาดเหงื่อ น้ำตา หลั่งริน

ไม่สิ้น เพียรทน ทำการ


จิตตะ (ความคิด)

....ให้ใจ กายเฝ้า ครุ่นคิด

มุ่งพิชิต เช้าค่ำ สืบสาร

ไถ่ถาม ค้นคว้า จดจาร

สำราญ ฝึกประลอง เชิงเชาว์


วิมังสา (ความไตร่ตรอง)

....สิ่งใด ได้รู้ เรียนลอง

ไตร่ตรอง อย่าง่าย เชื่อเขา

อาจอ้าง ผิดหลง มัวเมา

พิเคราะห์ ขัดเกลา จึ่งดี