สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๓๙) คนมองบวก

"คน ต่างคนต่างจิตต่างคิดต่าง

มองบวก บ้างทางสุขสนุกสนาน

โลกจะ ให้ได้ชิดจิตเบิกบาน

เต็ม เรือนชานสานให้ได้สิ่งดี

ไปด้วย จิตคิดดีมีคุณค่า

โอกาส มาคว้าไว้ได้สุขศรี

และ ได้ก่อต่อเติมเสริมชีวี

ความสุข ที่มีพอเพราะพอใจ"

Morning exercise 20/4/58

งามวงศ์วาน นนทบุรี

(Cr.ภาพจากเน็ต บางคนมองเห็นผู้ชายนั่ง บางคนมองเห็นผู้ชายยืน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)