กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๔๙) เคียงใจ

"เคียงข้าง อย่างเคียงคู่

สองใจอยู่ คู่เคียงใจ

สุขทุกข์ ไม่ไปไหน

เพราะสองใจ ไว้คล้องกัน

รางวัล อันมีค่า

เราสองมา พาคู่ขวัญ

ชิดใจ ให้เคียงกัน

ดุจตะวัน คู่จันทรา"

12/4/58

คืนสู่เหย้า 120 ปี สวรรค์อนันต์วิทยา

รับรางวัล 120ปี 120 คนดีสวรรค์อนันต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)