สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๒๘) เดินให้ช้าลง

"เดิน บนทางสร้างไว้ในผืนหล้า

ให้ ก้าวขาฝ่าไปได้สุขสันต์

ช้าลง หน่อยค่อยค่อยเดินเพลินชีวัน

จะ ตามทันสวรรค์สร้างข้างตัวเรา

เห็น สิ่งสวยด้วยใจให้ใสสุข

โลก ช่วยปลุกปลอบใจไม่อับเฉา

ได้ เห็นสิ่งสวยงามตามใจเจ้า

ชัดขึ้น เท่าเฝ้าเห็นเป็นสุขใจ"

Morning exercise 12/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)