ถึงเวลามีศาลพาณิชย์ในประเทศไทยแล้วจริงหรือ ? (งานชิ้นที่ ๙)

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์ พ.ศ. ... มีแนวคิดเพื่อให้กระบวนพิจารณาคดีพาณิชย์แตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการสืบพยานที่เน้นพยานเอกสาร การพิจารณาคดีซึ่งสนับสนุนการมีผู้พิพากษาสมทบที่เชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เน้นความรวดเร็วและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติทางการค้า [Commercial Custom]

การพัฒนากฎหมายพาณิชย์ในประเทศไทย มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ   เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนต้นทุนหรือรายจ่ายของผู้ประกอบการค้าพาณิชย์ การจ้างแรงงานผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการค้าพาณิชย์ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภครายย่อยหรือเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์รายอื่น ๆ โดยเน้นการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อสิทธิของผู้อื่น ลดข้อบกพร่อง เอารัดเอาเปรียบ การค้ากำไรเกินควร และการกระทำต่าง ๆ ที่กระทบต่อสังคมและสิทธิของผู้อื่นอันจะก่อความเสียหายในวงกว้างได้ ทิศทางในการพัฒนาระบบกฎหมายพาณิชย์ จึงจำเป็นต้องใความสัมพันธ์กับนิติสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นหลายฝ่าย โดยต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือตกเป็นเป้าทางการพาณิชย์จากการหากำไรอันมากเกินสมควร นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องจัดระบบพื้นฐานในการระงับข้อพิพาทหรือการเยียวยาที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นที่เชื่อมั่นได้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสำคัญอันไม่เข้าใครออกใครอย่างที่เข้าใจตรงกัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย     เพราะเมื่อมีความคิดริเริ่มจะจัดการพัฒนากฎหมายพาณิชย์แล้ว ต้องมองในมุมกว้างและรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการเริ่มต้นที่ดีในครั้งนี้  

                                โปรดคลิ๊กเพื่ออ่านต่อได้ที่ >>๙ Commercial Court.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#การพัฒนา#การค้า#รายงานชิ้นที่9

หมายเลขบันทึก: 58802, เขียน: 12 Nov 2006 @ 03:09 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้เพียบเลย

  • อิ่ม......อิ่ม  ความรู้
  • อ่านแล้วะนคะ