ค่ายภาษาอังกฤษโครงการ EP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (1)


การเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม มาพักกันที่บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท ใกล้ๆกับที่ดอนหอยหลอดเลย มาช่วยจัดค่ายให้นักเรียนโครงการ English program ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มีนักเรียนที่มาเข้าค่ายเพียง 10 คน ค่ายนี้เป็นค่ายที่ 2 ต่อจากค่ายนักเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ครับ


ชอบใจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนที่ก่อนที่นักเรียนจะออกไปไหนจะมีการไหว้พระและถ่ายรูปก่อนออกจากโรงเรียนอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมาส่งนักเรียนด้วย นักเรียนชั้นนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถานที่แรกที่ไปแวะก่อนทำค่ายภาษาอังกฤษคือวัดหนองหอย ลองไปอ่านประวัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวัดข้างบนนะครับ วันนี้จ้าแม่กวนอิมด้วย แต่ที่แปลกคือวันนี้จะมีตุ๊กตาจระเข้หลายตัว เพื่อป้องกันและไล่ลิงที่เข้ามาซุกซนบริเวณของวัด

สถานที่ในวัดกว้างขวางดี ทีมพวกเราเดินกันทั่วเลย เมื่อมาถึงที่ตลาดน้ำ ผู้เขียนเลยชวน Seth และ Scott ไปเที่ยวที่อุทยานร.2 ด้วยเนื่องจากนักเรียนมีสัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ พวกเราเลยมีโอกาสไปดูสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

Seth เป็นชาวต่างประเทศที่ชอบพูดคุยกับพระ ได้มีโอกาสพบพระและน้องเณรที่มาจากจังหวัดนครพนม ทั้งสองคนเลยเข้าไปขอถ่ายรูปด้วย ผู้เขียนสังเกตว่า Seth ห้อยพระสมเด็จฯจากที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย

ผู้เขียนเองนั้นชอบอุทยาน ร.2 ที่มีเรื่องสมัยร.2 ให้ได้เรียนรู้หลายอย่างเช่น การแต่งการ เครื่องดนตรีไทยของร.2 นอกจากนี้ยังมีหัวโขนและหุ่นขี้ผึ้งที่อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อน แถมมีภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ด้วย เลยรู้ว่า กากะเยีย เป็นภาษาโบราณ 555 ชื่อสำนักพิมพ์นี้คุ้นๆนะครับ 555 ต้องลองถามคุณแผ่นดินว่า กากะเยียแปลว่าอะไร

ภายในอุทยานร.2 ค่อนข้างร่มรื่น เราทั้ง 3 คนเลยได้เที่ยวล่วงหน้า แต่อาจารย์วิจิตราบอกว่า ดีเลย นักเรียนได้ไปสัมภาษณ์ฝรั่ง ครูชาวต่างประเทศได้สัมภาษณ์พระ ลองไปอ่านข้อมูลการสัมภาษณ์ฝรั่งที่นี่นะครับ ผู้เขียนเอามาจากข้อมูลของอาจารย์ Philip

ตอนเย็นนี้ได้ทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับนักเรียนโครงการ English program ผู้เขียนให้นักเรียนทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาเชือกโดยผูกเชือกนักเรียนสองคน และทำกิจกรรมปมมนุษย์ในวันแรก กิจกรรมแก้ไขปัญหาเชือกใช้เวลาไม่นาน แต่กิจกรรมปมมนุษย์ใช้เวลานานมากครับปัญหาที่ใช้กับกิจกรรมปมมนุษย์นานเนื่องจากว่า นักเรียนไม่ฟังเพื่อนและยังมอบไม่เห็นปัญหาที่พบในระหว่างที่ทำกิจกรรม แต่เมื่อทำไปได้ไม่นาน ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ ถ้าสนใจเรื่องปมมนุษย์และวิธีการการใช้เกมและวิทยากรกระบวนการซึ่งมีเกมหอคอย ปมมนุษย์ สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ


หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนก็ต่อประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรคำสุดท้ายมาต่อประโยค นักเรียนสามารถบอกประโยคได้ แต่ยังไม่ได้ให้นักเรียนฝึกการเขียนประโยคเลยตอนเช้าของการทำกิจกรรมอากาศดีมาก นักเรียนจะนั่งริมน้ำรอกินข้าวเช้าที่หน้าที่พัก ซึ่งมองแล้วสามารถเห็นพื้นที่ชายเลนบางส่วนได้ กิจกรรมแรกที่ใช้วันนี้คือการเล่นเกมเกี่ยวกับอาเซียนโดยให้นับเลขเป็นภาษาอังกฤษแล้วเลข 3 บอกชื่อประเทศอาเซียน เลข 6 บอกคำทักทายของอาเซียน เป็นต้น เมื่อได้คนที่บอกผิดก็ให้ออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

มีกิจกรรม birds in the nest โดยเป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับคณิตศาสตร์ เพื่อละลายพฤติกรรมนักเรียนด้วย ทั้ง Seth และ Scott ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้ดีมาก คอยช่วยผู้เขียนสาธิตการทำกิจกรรม มีกิจกรรมที่ท้าท้าเช่นให้ยกเพื่อนไปเขียนคำศัพท์ โดยเริ่มจากวิ่งไปเขียนก่อนในระดับที่ยากคือ จับขาเพื่อแล้วให้เพื่อนใช้มือแทนขาเพื่อนเดินไปเขียน
ในระดับที่ค่อนข้างยากและใช้ทักษะกำลังคนและการทำงานเป็นทีม(Team work) ได้ดีคือ ให้ยกไปเขียนประโยค หรือยกไปหาคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศอาเซียน โดยผู้เขียนอาจบอกเป็นคำทักทายแล้วให้นักเรียนไปหาชื่อประเทศที่เป็นคำทักทายนั้นๆ ถ้าให้สนุกต้องลองแกล้งออกคำทักทายประเทศที่ไม่ใช่อาเซียน ปรากฏว่านักเรียนก็วิ่งไปเหมือนกัน

มีเกม Tongue Twisters ข้อมูลแบบข้างล่าง

1.She sells sea shells on the sea shore she sells sea shells no more

- By Sethna Hilla

2.Black bug bit a big black bear. But where is the big black bear that the big black bug bit?

3.A big bug bit the little beetle but the little beetle bit the big bug back.

4. I saw a saw that could cut saw any other saw I ever saw.

5. I scream, you scream, we all scream for ice cream!

6. How much wood could a wood chopper chop, if a wood chopper could chop wood?

7. Roberta ran rings around the Roman ruins.

8. When you write copy you have the right to copyright the copy you write. ...

9.Elizabeth's birthday is on the third Thursday of this month.

10. If you understand, say "understand".
If you don't understand, say "don't understand".
But if you understand and say "don't understand".
how do I understand that you understand. Understand!?

From http://www.indianchild.com/tongue_twisters.htm

http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm

ผู้เขียนให้ Seth และ Scott เพื่อนชาวต่างประเทศอ่านให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนฝึกการออกเสียง ตอนแรกนักเรียนคิดว่าค่อนข้างยาก แต่ในที่สุดก็สามารถออกเสียงได้ตอนใกล้จะเย็นมีการอ่านเรื่องภาษาอังกฤษแล้วช่วยกันสรุปเรื่องโดดยการวาดรูป นักเรียนสามารถสรุปเรื่องได้ ผู้เขียนให้ Sethและ Scott ช่วยซักถามและสรุปประเด็นที่นักเรียนไม่เข้าใจ


มีกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษจากเนื้อเรื่องแล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องเป็นการแสดงละครภาษาอังกฤษนักเรียนได้ฝึกพูดผ่านการแสดงละครด้วย


ตอนกลางคืนมีกิจกรรมงานวัด นักเรียนออกแบบกิจกรรมงานวัดของตนเอง แต่ต้องเชิญผู้อื่นเข้าร่วมเป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มที่จะเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมถ้าพูดภาษาอังกฤษก็จะได้รับคูปอง กลุ่มที่ได้คูปองมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะ ผู้เขียนชอบเกม Bingo เพราะได้ให้นักเรียนฝึกการอ่านบอกตัวเลขด้วยขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...
ความเห็น (12)

สวัสดีค่ะอาจารย์

ไว้คุณยายเกษียณก่อน แล้วจะอาสามาช่วยอาจารย์นะคะ

ไหวป่าวเนี่ยยาย คริคริ

ขอบคุณคุณยายมากครับ

น่าจะไหว

555

กิจกรรมหลายรูปแบบน่าสนุกจริงๆค่ะ...

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

สนุกมากๆ

ให้ชาวต่างประเทศคือ Scott และ Seth ช่วยครับ

แวะมาเรียนรู้เคล็ดไม่ลับในการสอนให้มีความสุขจากท่านพี่ด้วยความขอบพระคุณมากครับผม

ขอบใจน้องดร.Pop

มากครับ

สนใจกิจกรรมที่น้องสอนด้วยครับ

ท่าทางสนุกมากๆ

ยอดเลยครับ อาจารย์

ระลึกถึงเสมอครับ


-สวัสดีครับอาจารย์

-อยู่ดอนหอยหลอด.....

-น่าไปเยือนสักครา

-คงจะมีเมนูเด็ดๆ จากหอย...มากมาย อิๆ

-ค่ายของอาจารย์มีอยู่ทั่วประเทศเลยล่ะครับเนี่ย 5555

-ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

-มีเมนูมาฝาก...

สนุกครับ...ชอบที่ฝรั่งได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเรานะครับ

ขอบคุณคุณเพชรน้ำหนึ่งมากครับ

เมนูหอยปลาหมึกกินทุกวัน

จะอ้วนแล้วครับ

ขอบคุณมากๆมีเวลามาเที่ยวนะครับ

ขอบคุณคุณทิมดาบ

ฝรั่งเป็นครูของโรงเรียนสาธิตชื่อ Scott และ Seth

เสียดายทั้งสองคนจะกลับบ้านแล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี