แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจที่ทำให้มายืนอยู่ตรงนี้

1. เมื่อตอนเรียนมัธยมปลายมีครูในดวงใจคือ อาจารย์คมสันต์ วรเชษฐ์ สอนชีววิทยาอาจารย์ใช้ตำราแพทย์ในการสอนวิชาชีววิทยา อาจารย์จะต้องมีการาสอบท่องทุกสัปดาห์เพื่อให้เราจำเนื้อหาได้ นักเรียนม.ปลายตั้งหลายร้อยคน ได้เกรด 3 อยู่ 8 คน 1ในนั้น คือตัวเอง ก็เลยชอบวิชานี้มากเลยเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วก็ได้สอนในวิชานี้

2.เมื่อมีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทก็เลือกสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความที่ว่าใกล้บ้านและการเดินทางสะดวกที่เลือกสาขาหลักสูตรและการสอนเพราะอยากนำนวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยความมุ่งมั่นมาแต่ละวันต้องตักตวงความรู้กลับบ้านให้ได้ อาจารย์ที่นี่เก่งเป็นกันเองทุกท่านยินดีถ่ายทอดความรู้ให้โดยไม่หวงแหน โดยเฉพาะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่านเป็นคนเก่ง ใจดี น่ารัก ใจเย็น ช่วยเหลือมาโดยตลอด อาจารย์ที่ปรึกษาคือแรงบันดาลใจให้มาเรียนปริญญาเอก และตั้งใจเลยว่าต้องเรียนที่เดิมด้วยความรักผูกพันธ์ต่อสถาบัน และประทับใจคณาจารย์ทุกท่านที่มีเมตตากับศิษย์ทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระบวนการplcความเห็น (0)