หลังจากอิ่มบรรยากาศที่ร้านกาแฟ all about coffee แล้ว    ตั้งใจกันว่าจะไปล่องแพ   คุณจตุพร    เลยพามาติดต่อที่ร้าน ทอม (THOM'S PAI ELEPHANT CAMP TOURS)    แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่เค้ามีขบวนแห่งานดับเทียนไฟ    ซึ่งปีนี้มีช้างในขบวนแห่ด้วย    ทั้งช้างทั้งคนถ่อแพ  เลยไม่ว่าง     เราจำเป็นต้องเปลี่ยนโปรแกรม    ไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นๆ แทน    คือที่วัดน้ำฮูและหมู่บ้านจีนยูนนาน (สันติชล)      เราโบกมืออำลาหนุ่มเมืองเหนือกันตรงนี้   เพราะเจ้าตัวมีธุระไปติดต่องานที่เชียงใหม่  (คุณคนนี้ทำงานทุกวันเลยค่ะ)   

ว่าแล้วก็กางแผนที่    ทั้งแผ่นใหญ่แผ่นเล็ก   ขับรถไปทาง รพ. ปาย   แล้วตรงไปเรื่อยๆ   จนถึง    วัดน้ำฮู    ไหว้พระพุทธรูปในอุโบสถ

  

 

แล้ว...พบคุณลุงคนหนึ่ง   เข้าใจว่าน่าจะเป็นมรรคทายก     มาสอบถามด้วยไมตรีจิต  ว่าลูกๆ หลานมาจากไหนน๊อ...แล้วหลังจากนั้นคุณลุงก็ได้เล่าเรื่องราวประวัติของวัดนี้    ตั้งแต่สมัยปู๊น...น่ะเจ้า    ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    คุณลุงเล่าเป็นภาษาเหนือได้อย่างน่าฟัง   ส่วนลูกหลานก็ตั้งใจฟัง    (รู้เรื่องมั่งไม่รู้มั่ง)

พอจะจับใจความได้ว่า   วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง   มีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง  พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกอยู่เสมอ     ซึ่งน้ำนี้ถือเป็นน้ำมนต์    ทางวัดจะตักออกมาผสมกับน้ำธรรมดา    เก็บไว้ที่ในอุโบสถ   ให้ญาติโยมผู้มาเยือน    ได้ตักมาดื่มและประพรม  เพื่อเป็นศิริมงคล    มีขวดพลาสติกเปล่าๆ ไว้บริการ   เพื่อใส่น้ำมนต์กลับไปฝากคนที่บ้าน  ด้วยนะ    

นอกจากพระพุทธรูปแล้วยังมีพระเดีย์อีกองค์หนึ่ง    ซึ่งเชื่อว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เพื่อเป็นพระราชกุศลถวาย  พระพี่นางพระสุพรรณกัลยา  

  <div style="text-align: center"></div><p align="left">ที่ฐานของพระเจดีย์  มีพระรูปสลักของพระสุพรรณกัลยา      ข้างๆ  พระเจดีย์   จะมีเรือนไม้  (คล้ายๆ ตำหนัก)       เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมรูปของพระสุพรรณกัลยา</p><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">
</div><div style="text-align: center">พระบรมรูปของพระสุพรรณกัลยา</div><p align="left">นอกจากนี้ยังมีศาลากลางน้ำ    เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราศและสมเด็จพระเอกาทศรถ</p><p align="center"></p><p align="left">พวกเราได้เยี่ยมชมความงามของวัด   นมัสการพระพุทธรูป   ถวายบังคมพระบรมรูป   และยังได้ทำบุญด้วย     เผื่อว่า.....จะได้กลับมาอีก</p>