ประมวลการสอน Change Management and Innovation in Educational Administrationความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สรุปได้ละเอียดมากเลยครับ

ขอบคุณครับอาจารย์ขจิต