ช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไร อากาศแปลก ยังอบรมให้ครูมัธยมศึกษาอยู่ ลองค้น websites การฝึกทักษะการฟังเป็นการฟังเพลงแล้วเติมในช่องว่าง มีเพลงหลายเพลงที่ไพเราะ เช่น     

<div align="center"><table border="0" cellpadding="0" width="90%" class="MsoNormalTable" style="width: 90.34%"><tbody><tr style="height: 15pt"><td width="6%" style="width: 6.88%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td><td width="88%" style="width: 88.96%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Help! by The Beatles</p> </td><td width="1%" style="width: 1%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="1%" style="width: 1.32%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td></tr><tr style="height: 15pt"><td width="6%" style="width: 6.88%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="88%" style="width: 88.96%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">In My Life by The Beatles</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> </td><td width="1%" style="width: 1%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="1%" style="width: 1.32%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td></tr><tr style="height: 15pt"><td width="6%" style="width: 6.88%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="88%" style="width: 88.96%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">I'm a Believer by The Monkeys</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> </td><td width="1%" style="width: 1%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="1%" style="width: 1.32%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td></tr><tr style="height: 15pt"><td width="6%" style="width: 6.88%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="88%" style="width: 88.96%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Let It Be by The Beatles</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> </td><td width="1%" style="width: 1%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="1%" style="width: 1.32%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td></tr><tr style="height: 15pt"><td width="6%" style="width: 6.88%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="88%" style="width: 88.96%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">What a Wonderful World by Louis Armstrong</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> </td><td width="1%" style="width: 1%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="1%" style="width: 1.32%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td></tr><tr style="height: 15pt"><td width="6%" style="width: 6.88%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"></td><td width="88%" style="width: 88.96%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"><p>Yesterday by The Beatles</p><p></p></td><td width="1%" style="width: 1%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td><td width="1%" style="width: 1.32%; height: 15pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 1.5pt"> </td></tr></tbody></table></div><p>       ให้เลือกที่เพลงได้เลย  แต่ถ้าอยากได้กิจกรรมอื่นเช่น Game ,Quizzes , หรือ stories ให้เลือกที่นี่นะครับ http://www.eflclub.com/    </p><p></p><p>    ขอให้มีความสุขกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะครับ ขอไปพักผ่อนก่อน รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้หวัด     </p><p><div style="text-align: center">Singer 1</div></p><p>    ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำ แนะนำwebsites </p>