สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๙๐) อสม.

"อสม. คืออาสา มาสร้างสุข

อสม. ช่วยลดทุกข์ สุขสดใส

อสม. เป็นพลัง อันเกรียงไกร

อสม. สร้างไทย ให้ชื่นบาน

อสม. สร้างชื่อไว้ ด้วยใจรัก

อสม. พร้อมพรัก สมัครสมาน

อสม. ขออาสา มาทำงาน

อสม. ปฏิญาณ สานสุขไทย"

18/3/58

เปิดงานวัน อสม.แห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2558

@สสจ.เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)