สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๘๙) อยู่พอดี

อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข อยู่รอดปลอดภัย

" อยู่พอดี ดีพออยู่ รู้พอใช้

อยู่พอใจ ใจมีสุข ทุกข์หลีกหนี

อยู่พอเพียง เพียงพอ อยู่พอมี

อยู่พอดี กินพอดี มีสุขใจ

อยู่เย็นพอ พอเป็น ก็เป็นสุข

อยู่ห่างทุกข์ สุขใกล้ ใจสดใส

อยู่แค่พอ พอดี อยู่ที่ใจ

อยู่พอได้ ให้รู้พอ ก็พอดี"

Morning exercise 18/3/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)