สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๘๔) มองตน

"โทษ ใครเขาเราเห็นเป็นว่ามาก

คนอื่น จากน้อยให้ใหญ่กว่าเขา

เท่า ทันใจไม่คิดเอาเข้าตัวเรา

ภูเขา เท่าใหญ่กว่าว่าตัวเอง

โทษ ตัวเจ้าเฝ้าเห็นเป็นไม่มาก

ตัวเรา ปากลากลงว่าตรงเผง

แค่ เรื่องเล็กใช่ใหญ่ให้หวั่นเกรง

หางอึ่ง เองเล็กจิ๊ดเรื่องนิดเดียว"

Morning Exercise 13/3/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)