เตรียมและสอบภาคเรียนที่ 2/2557

เตรียมสอบ...สอบ N-NET...สอบปลายภาค...สอบซ่อม

ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเสนา ได้จัดโครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 สอบปลายภาคเรียน ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 และสอบซ่อมในวันที่ 22 มีนาคม 2558 เก็บภาพในแต่ละกิจกรรมมาฝากนะคะโครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ค่ะ เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบมีความพร้อมสำหรับการสอบและมีผลการเรียนดีขึ้น จัดที่ กศน.อำเภอเสนา


สอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ค่ะ ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์ มีท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตรวจเยี่นมสนามสอบ


สอบปลายภาคเรียนค่ะ ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์ ภาพที่4 ซ้ายมือ (นับจากบนลงล่าง) ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนาสอบถามเหตุผลในการมาเรียนนักศึกษากลุ่มสูงวัย ได้รับคำตอบน่ารักๆ เลยนำมาฝาก "เมื่อก่อนอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสตอนนี้มีโอกาสแล้วจึงมาเรียน" และ "อยากให้เด็กๆ ที่มีความพร้อมแต่ไม่สนใจที่จะเรียนได้ดูเป็นแบบอย่าง"...เอ! แล้วเด็กๆ จะคิดได้กันใหมน๊า?


สอบซ่อมค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณมนัสดา ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณในมิตรไมตรีที่มีเสมอมาค่ะ Dr. Ple