ลงทุนเดินทางหลายพันล้านบาท เพื่อไปเก็บหิน

มนุษย์ได้ทำโครงการสำรวจอวกาศมูลค่าหลายร้อยล้าน เพื่อเดินทางไปยังอวกาศ ดวงดาวต่าง ๆ
เพื่อสำรวจ สิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหลักคือการเก็บหิน เพราะหินนั้นได้บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ทาง
ธรณีวิทยาของดาวดวงนั้น นั่นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อหิน หินส่วนใหญ่บนดวงจันทร์เป็น
หินบะซอลท์

http://www.thaicosmic.com/product_289789_th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกศาสตร์ความเห็น (0)