เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก?

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คนที่เคยพ่ายแพ้...ย่อมมีโอกาสได้เรียนรู้ คนที่ต่อสู้...ย่อมมีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง!


เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ... พื้นที่โลกนี้เต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดแล้วมีห่วงอันหนึ่ง (ซึ่งมีขนาดรูเล็กเท่าที่หัวเต่าจะสวมเข้าไปได้) ลอยอยู่บนผืนน้ำนั้น และมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีถึงจะผุดหัวขึ้นมาครั้งหนึ่ง!

การที่เต่าตาบอดร้อยปีจะผุดหัวขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วยื่นคอเข้าไปในห่วงเล็กๆ นั้นได้ยากมากฉันใด?...นั่นคือท่านเปรียบเทียบไว้กับการที่จะได้ตีตั๋วเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากมากเท่าฉันนั้น!
*******************************************************

หากมีคนหนึ่งสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งแล้วประชดด้วยการทำให้ดวงตาอีกข้างบอดไปด้วย... เรียกว่า...?

แต่มีบางคนสูญเสียเพียงแค่ บางอย่างไปในชีวิตแล้วประชดด้วยการทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต!...เรียกว่า...?

คนที่เคยพ่ายแพ้...ย่อมมีโอกาสได้เรียนรู้

คนที่ต่อสู้...ย่อมมีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัตุเศรษฐธรรม...นำมาเล่า...ความเห็น (3)

-ตามมาอ่าน

-เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก...และการดำรงชีพอยู่บนโลกก็แสนจะยากยิ่ง..กับ ณ ปัจจุบันขณะ..

-ขอบคุณครับ

เมื่อเราเกิดมาแสนยากเช่นนี้

..

เราจะทำอย่างไรดี ให้ควรค่าต่อการเกิดมาหนหนึ่งนี้

..

สำหรับผม ..

ผมคิดได้แล้วครับ

ขอบคุณมากนะครับ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ..ชีวิตคือการ ต่อสู้..ที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุด..

มีดอกไม้มาฝาก.มีกำลังใจเป็นขวัญซึ่งกันและกัน..กับคำว่าต่อสู้..คือชีวิต..