เชิญชมการสาธิตน้ำมันมะพร้าวสมุนไพร การประชุมนานาชาติ น้ำมันมะพร้าว ไบเทคบางนา


กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิค และบริษัท วีเอ็นยูเอ๊กซิบิชั่น จำกัด จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติน้ำมันมะพร้าว International Conference on Coconut Oil (ICCO 2015) ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและคุณประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวให้กับบุคลากร ทั้งในและต่างประเทศได้มีความรู้ ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น


การประชุมนานาชาติเรื่อง น้ำมันมะพร้าว

การประชุม: The International Symposium on Coconut Oil (ISCO)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับนานาชาติ

และระดับชาติ เข้าร่วมเป็นผู้จัด และให้การสนับสนุน


เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบรรดานักวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับชาวสวนมะพร้าว ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว

อีกทั้งเพื่อนำผลจากการประชุมไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมัน

มะพร้าว และหันกลับมาบริโภคน้ำมันมะพร้าว กะทิ และผลิตภัณฑ์มะพร้าวเหมือนในอดีต


1. Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific,

2. Asian and Pacific Coconut Community, Jakarta, Indonesia

3. The Coconut Research Center, Colorado Spring, Colorado, USA

2. กรมส่งเสริมการเกษตร

3. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

5. สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


และมีหน่วยงานอื่น เช่น

1. Philippine Coconut Authority, Philippines

2. Coconut Research Board, Sri Lanka

3. Coconut Development Board, Inida

1.หน่วยงานร่วมจัด

2. บริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายน้ำมันมะพร้าวและกะทิ

1. บริษัททรอปิกานาออยล์จำกัด

2. บริษัทน้ำมันมะพร้าวไทยจำกัด

3. บริษัทอกริไลฟ์จำกัด

4. บริษัทแนชเจอรัลมายด์จำกัด

5. บริษัทยูรีก้าอินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด

6. บริษัทเอเชียติก อโกรอินดัสตรีจำกัด

7. บริษัทอำพลฟู๊ดส์จำกัด

8. บริษัทไทยอกริฟู๊ดส์จำกัด

9. บริษัทมะพร้าวไทยจำกัด


ชมการสาธิต เช่น

การสาธิตการผลิตน้ำมันมะพร้าวระดับครัวเรือน

การสาธิตการผลิตน้ำมันมะพร้าวระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 1

การสาธิตการใช้น้ำมันมะพร้าวประกอบอาหาร

การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 2

การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าววันที่ 19 มีค.58

การสาธิต น้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ใช้ทำอาหาร และนวดสปา

โดย กานดาแสนมณี /กานดาน้ำมันมะพร้าว

มีเวลาว่างเชิญพบกันในวันที่ 19 มีค. 58 เวลา 9.00- 17.00 น. นะคะ


ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหัศจรรย์ น้ำมันมะพร้าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์พี่กานดาครับ

ติดงาน

รอดูภาพจากบันทึกพี่นะครับ

ขอบคุณมากๆครับ