แด่ผู้บังคับบัญชา

nobita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"เสียงชมเสียงกู่ก้อง วิภาภรณ์เอย

เสียงว่าน่ารักหนา ไม่น้อย

ตั้งใจมั่นทุกเวลา มิว่ายามใด

เททุ่มให้เต็มร้อย หมดทั้งใจเอย

ยินสำเนียงเสียงชมนิยมชอบ

ทั้งหลายตอบบอกว่าน่ารักหลาย

มุ่งมั่นทำหน้าที่มิเว้นวาย

กิจมากมายสำเร็จลงตรงตั้งใจ

ใจถึงใจให้เพื่อนและพวกพ้อง

แบ่งปันน้องทั่วกันวันฟ้าใส

ร่วมกันคิดช่วยกันทำนำกันไป

ความห่วงใยให้กันทั่วทุกคน

โอกาส ธ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนี้

บังเกิดมีศุภศิริอำนวยผล

คุณแห่งความดีงามบันดาลดล

ให้มงคลสถิตย์อยู่ตลอดเทอญ"

ขอมอบคำประพันธ์จากใจนี้ให้ผู้ใหญ่ที่น่ารักท่านหนึ่ง ในโอกาสที่ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผมในฐานะเด็กที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่าน ได้สัมผัสถึงความรักและความเมตตาจากท่านเสมอมา แม้วันหนึ่งจะก้าวออกจากบังคับบัญชาของท่านมาแล้ว ถึงวันนี้ ก็ยังคงอบอุ่นและสบายใจที่จะพบปะและทักทายท่านเสมอ... ผู้บังคับบัญชา ที่ไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว่าโดนบังคับบัญชาเลย ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนกอกอความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การแสดงมุฑิตาจิต เป็นการแสดงความเคารพที่ดี ต่อผู้ที่มีพระคุณ เป็นความดี ความงดงามยิ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นความงดงามเหมือนพี่เปิ้นบอกไว้จริงๆ ครับ