การศึกษาเรื่อง การศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ของนักเรียนไทย


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง การศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ของนักเรียนไทย

ผู้จัดทำ นางสาวปฏิมากร เชื้ออารีย์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษาครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ของนักเรียนไทยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลและความเป็นมาเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ของประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาสาเหตุที่นักเรียนไทยนิยมศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ การศึกษาเรื่องการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ของนักเรียนไทยมีวิธีการศึกษาคือ ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์และสาเหตุที่นักเรียนไทยนิยมศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น การศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ของนักเรียนไทยศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์และความเป็นมาคือ คณะแพทยศาสตร์มีจุดเริ่มต้นมาจากโรงพยาบาลศิริราช มีสาขาทั้งหมด18 สาขา 2. สาเหตุที่นักเรียนไทยนิยมศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์คือเป็นคณะที่จบออกมามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงทั้งด้านการเงิน ฐานะ เกียรติยศ ประสิทธิภาพและต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 3.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์คือคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.90 )

คำสำคัญ (Tags): #คณะแพทยศาสตร์
หมายเลขบันทึก: 586664เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2015 10:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2015 10:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ให้นักเรียนทำงานวิจัยใช่ไหมครับพี่โอ๋

น่าสนใจมาก

แบบนี้งานแนะแนวจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย

พี่โอ๋หายไปนานมากๆ

สบายดีไหมครับ

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า แพทย์หรือ หมอ เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะอาชีพเเพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับการย่อมรับในสังคม มีความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ ผู้คนให้เคารพนับถือ หน้าที่ของแพทย์คือ การช่วยเหลือผู้ป่วย ตรวจโรค วินิฉัยโรค และป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คน เป็นเเขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้คู่ความละเอียดด้วยการศึกษาในคณะแพทย์มีทั้งเเบบระบบโควต้าเเละสอบในระบบเอนทราน คณะแพทย์มีหลายสาขาให้เลือกเเละการเรียนคณะแพทย์มีหลักสตรูในการศึกษา 6 ปี จึงทำให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจที่จะเรียนคณะแพทย์มากขึ้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท