"...คุณค่าแห่งกาลเวลาอันที่จะดำรงอยู่ได้ในสังคม ต้องมีจิตสาธารณะต่อสังคม เพราะส่วนใหญ่มีแต่จิตสำนึกเพื่อยังชีพดำรงตนแต่มองข้ามไป ทำให้ผลพวงก่อเกิดปัญหาหลาย ๆ ตามมา หลากหลายเรื่องราวที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนมุมมอง...เชิญท่านแวะชมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้

www.thaikroelede.org

www.gotokrow.rog/palnnet/nongsueng

www.sasukmsu.com/nongsueng

www.kmi thailand

www.cdd.moi.go.th

ได้ทุกวันครับ...........................