ติดต่อ

  ติดต่อ

สร้างคนในเนื้องานเฉพาะ

  สร้างคน ก่องาน สานต่อ สร้างคน สานต่อ ก่อเกิด สร้างคน เชิดชูคุณค่าแห่งตน  

"...คุณค่าแห่งกาลเวลาอันที่จะดำรงอยู่ได้ในสังคม ต้องมีจิตสาธารณะต่อสังคม เพราะส่วนใหญ่มีแต่จิตสำนึกเพื่อยังชีพดำรงตนแต่มองข้ามไป ทำให้ผลพวงก่อเกิดปัญหาหลาย ๆ ตามมา หลากหลายเรื่องราวที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนมุมมอง...เชิญท่านแวะชมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้

www.thaikroelede.org

www.gotokrow.rog/palnnet/nongsueng

www.sasukmsu.com/nongsueng

www.kmi thailand

www.cdd.moi.go.th

ได้ทุกวันครับ...........................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58655, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): ของดีจากชุมชน

ความเห็น (1)