สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๔๕) ห้าคำไม่ควรพูด

"ห้าคำ ทำใจหดหมดแรงสู้

ไม่ควร อยู่คู่ใจในสมอง

พูด ออกปากซ้ำไปไม่ไตร่ตรอง

ยาก จะปองลองสู้กู้ไม่ทัน

ทำไม่ได้ ใจจะฝ่อท้อแต่ต้น

ท้อ ถ้าบ่นจะดลใจให้เหหัน

ขี้เกียจ ทำนำใจไร้ผลักดัน

เหนื่อย พาหวั่นผันใจไม่อยากทำ"

Morning exercise 15/2/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)