สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๔๒)วันเกิดอาจารย์หนึ่ง

"เพราะมีครู ผู้ชี้ทาง สร้างแนวคิด

เพราะมีครู ผู้ลิขิต ทางศึกษา

เพราะมีครู ผู้ให้ ได้วิชา

เพราะครูมี เมตตา ยิ่งฟ้าดิน

ขอไตรรัตน์ จัดให้ ครูได้สุข

จงสิ้นทุกข์ สุขประดับ มากทรัพย์สิน

วรรณะพราว อายุยาว ราวองค์อินทร์

คนติฉิน สิ้นไป ได้สิ่งดี"

14/2/58

สุขสันต์วันเกิดแด่อาจารย์หนึ่ง

สุดสาคร คุ้มเที่ยง

ครูแพทย์แผนไทยของผมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์



ความเห็น (0)