ที่อยู่ในการสมัครเข้าโครงการ

โครงการ  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

                โรงเรียนวังไกลกังวล   ถนนเพชรเกษม

                อำเภอหัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์