ว่าด้วยความรัก

เราทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของความรักอยู่ในตัวเรา

เราสามารถพัฒนาพลังอันน่าอัศจรรย์นี้
บ่มเพาะความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
ชนิดที่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน
หากเราเข้าใจสักคนดีพอแล้ว
ถึงคนๆนั้นจะทำร้ายเรา เราก็จะยังรักคนผู้นั้นอยู่
องค์ศากยมุนีพุทธทรงตรัสว่า
พระพุทธเจ้าภายภาคหน้าจะมีพระนามว่า
เมตไตรยหรือพระพุทธเจ้าแห่งความรัก
.
การฝึกจิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา
จะช่วยให้ความโกรธเกรี้ยวในจิตใจของสรรพสัตว์
การฝึกจิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณา
จะช่วยขจัดความทุกข์โศกและความว้าวุ่นในใจของสรรพสัตว์
การฝึกจิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยมุฑิตา
จะช่วยปัดเป่าความเศร้าหมองและเย็นชาในใจของสรรพสัตว์
การฝึกจิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยอุเบกขา
จะช่วยขจัดความเกลียดชัง โทสะ และความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของสรรพสัตว์


.
การฝึกฝนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้รักได้อย่างถูกทาง
และเพื่อให้มีความสามารถที่จะมอบความสุขและความชื่นบาน
เธอจะต้องฝึกมองคนที่เธอรักอย่างลึกซึ้ง
เพราะถ้าเธอไม่เข้าใจคนที่เธอรัก
เธอก็ไม่อาจรักได้ถูกทาง
ความเข้าใจคือแก่นแท้ของความรัก”


……………………
ติช นัท ฮันห์
เมตตาภาวนาคำสอนว่าด้วยรัก, ธารา รินศานต์ แปล
รักแท้ : การฝึกปฏิบัติเพื่อหัวใจที่เบิกบาน, วัชรีวรรณ ชัยวรศิลป์ แปล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คือชีวิต คือความเรียบง่ายความเห็น (0)