ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติไทยที่ไพเราะ คนไทยควรภูมิใจในภาษาไทย และความเป็นเอกราชของไทย