กิจกรรมวันพ่อ 04/12/57

นักเรียนต่างให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี


วันพฤหัสบดี ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติการจัดกิจกรรมจัดในห้องประชุม และการแสดงผลงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยนักเรียนทุกคนเข้าร่วมในกิจกรรมวันพ่อภายในกิจกรรมก็จะมีการแสดงการฟ้องของนักเรียนและการแสดงของหนูน้อยนพนาศ มีการมอบรางวัลพ่อดีเด่น นักเรียนต่างให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)